Nhận biết được tầm quan trọng của ngành chế biến, bảo quản Nông sản – Thực phẩm nói riêng, và ngành nông nghiệp nói chung, cũng như mong muốn cống hiến sức trẻ và những kinh nghiệm của mình để đóng góp cho xã hội. Agritech E&T ra đời hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ ngành chế biến, bảo quản thực phẩm, nông nghiệp sau thu hoạch, chế biến thịt , đóng gói…v…v

Agritech E&T.,JSC xác định sứ mệnh của mình là đồng hành với quí khách hàng trong chặng đường dài phát triển. Với nhiều năm Kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi tự hào là Đơn vị Tư Vấn – Đưa ra Giải pháp – Cung cấp Thiết bị hàng đầu về lĩnh vực này.

Hi vọng với những đóng góp dù là rất nhỏ nhoi, Agritech E&T.,JSC mong muốn đóng góp một phần công sức để phát triển đất nước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ